Raumbelegung - Florianistüberl, Schulungsraum & Gemeindesaal

Florianistüberl

Schulungsraum

Gemeindesaal

26.02.2020 • Jungjägerausbildung

26.02.2020 • Jungjägerausbildung

27.02.2020 • Feuerwehr - Winterschulung

27.02.2020 • Feuerwehr - Winterschulung

28.02.2020 • Jungjägerausbildung

28.02.2020 • Jungjägerausbildung

29.02.2020 • Jungjägerausbildung

29.02.2020 • Jungjägerausbildung

05.03.2020 • Feuerwehr - Winterschulung

05.03.2020 • Feuerwehr - Winterschulung

06.03.2020 • Schiclub - Sitzung

12.03.2020 • Feuerwehr - Winterschulung

12.03.2020 • Feuerwehr - Winterschulung

14.03.2020 • SC Schlussveranstaltung

19.03.2020 • Feuerwehr - Winterschulung

19.03.2020 • Feuerwehr - Winterschulung

27.03.2020 • Proben Frühjahrskonzert

28.03.2020 • Proben Frühjahrskonzert

29.03.2020 • Proben Frühjahrskonzert

30.03.2020 • Proben Frühjahrskonzert

31.03.2020 • Proben Frühjahrskonzert

01.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

02.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

03.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

04.04.2020 • Schiclub - Jahreshauptversammlung

04.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

04.04.2020 • Schiclub - Jahreshauptversammlung

05.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

06.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

07.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

08.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

09.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

10.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

11.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

12.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

13.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

14.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

15.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

16.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

17.04.2020 • Proben Frühjahrskonzert

18.04.2020 • Frühjahrskonzert Musikkapelle

25.04.2020 • Florianifeier

02.05.2020 • Bergfreunde Jahreshauptversammlung

16.05.2020 • Landjugend - Spielenachmittag

16.05.2020 • Landjugend - Spielenachmittag

10.10.2020 • Landjugend - Jahreshauptversammlung

10.10.2020 • Landjugend - Jahreshauptversammlung